Barbara Mroczkowska

Barbara Mroczkowska

O mnie

1

Barbara Mroczkowska Radna Miasta Leszna.

Zamieszkała w Lesznie, mężatka, dwoje dzieci, jest żoną oficera rezerwy. Magister politologii. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Podatków oraz na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Turystyką.

Od 1991r. lat włączyła się w działalność społeczną w Stowarzyszeniu Rodzina Wojskowa, czwartą kadencję jest przewodniczącą koła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” ,od X. 2011r. pełni funkcje Przewodniczącej Rady Naczelnej j Stowarzyszenia „RW”.

Działając w Stowarzyszeniu „RW” swoją postawą mobilizuje do pracy zrzeszone w organizacji żony i wdowy żołnierzy zawodowych oraz kobiety pracujące w wojsku. Z wielką troską podchodzi do problemów nurtujących jej środowisko.
Działa również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szwajcarii i Stowarzyszeniu Przyjaciół ZHP,Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.W roku 2010 wstąpiła do Platformy Obywatelskiej .Pracę w samorządzie rozpoczęła jako radna Rady Miasta i Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Jest pełna inicjatywy szuka kobiet, które chcą pomagać w rozwiązywaniu trudnych problemów środowiskowych i lokalnych. Wierzy, że przy poparciu i aprobacie a przede wszystkim entuzjazmie społeczników może wiele zdziałać w środowisku, które zna doskonale.