Barbara Mroczkowska

Barbara Mroczkowska

Interpelacje

05-03-2019
Miasteczko drogowe
Dotyczy : nauka jazdy na rowerze w bezpiecznych warunkach – miasteczko rowerowe


Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie w sprawie: podjęcia działań budowy miasteczka ruchu drogowego w Lesznie.
Z roku na rok zwiększa się ilość ścieżek rowerowych , wprowadzając udogodnienia komunikacyjne coraz częściej wprowadzamy ścieżki rowerowe na ruchliwych ulicach w centrum miasta.
04-09-2018
Brudne deptaki Leszna.
Dotyczy: odpowiedniego sprzątania rynku i ulic w bezpośrednim sąsiedztwie.

Na podstawie §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację w oparciu
o liczne sygnały od mieszkańców o poprawę estetyki na deptaku przy
ul. Słowiańskiej, Wolności ,Brackiej i Wróblewskiego.
Wszechobecne śmieci (niedopałki papierosów, wdeptana w chodniki guma do żucia, ślady rozlewanych napojów alkoholowych , a także odchody zwierzęce na elewacjach budynków ) nie wystawiają dobrego świadectwa odpowiedzialnym za czystość naszego miasta.
Dlatego wnioskuję o zwiększenia częstotliwości sprzątania min. karszerem ciągów spacerowych na rynku i wokół rynku na leszczyńskiej starówce.
Wnoszę podjęcie natychmiastowych działań ze strony uprawnionych organów
w celu poprawy estetyki wskazanych miejsc. Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.
Proszę o pilne zainteresowanie się tym miejscem.
10-04-2017
Dotyczy: spowolnienia ruchu przed skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i ul. Wróblewskiego.

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację ,poprzedzoną sygnałami od mieszkańców o spowodowanie zamontowania progów spowalniających ruch na ul. Królowej Jadwigi przed ścieżką rowerową i z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego.
10-04-2017
Dotyczy: uporządkowania skweru przy zbiegu ulic. Zamenhoffa i Kiepury

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację w sprawie:
19-02-2017
Oświetlenie przejścia do tunelu.
Dotyczy: zamontowania oświetlenia   przejścia dla pieszych idących od strony miasta do podziemnego przejścia

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – ponawiam zapytanie w sprawie:

Zamontowania oświetlenia na przejściu dla pieszych idących do przejścia podziemnego ul. Słowiańska –Towarowa od strony banku. Liczne zgłaszane uwagi przez mieszkańców co do fatalnej widoczności w tym miejscu (po zmroku i w nocy) wskazują na konieczność niezwłocznego zajęcia stanowiska w tej sprawie. Wnioskuję o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.
19-02-2017
Pomalowane ściany garażowe.
Dotyczy: Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację ,poprzedzoną sygnałami od mieszkańców : o poprawę estetyki ścian garażowych przy czteropasmowej jezdni tj. Al. Konstytucji 3 go Maja.
Ściany garażowe pomalowane przez chuliganów oszpecają najbardziej ruchliwy i uczęszczany ciąg uliczny naszego miasta.

Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.

Proszę o pilne zainteresowanie się tym miejscem.
19-02-2017
Śmietniki przy rondzie.
Dotyczy: Zamontowanie wiaty lub innego ogrodzenia zasłaniającego śmietniki przy nowym rondzie na skrzyżowaniu ul. Dekana –Kiepury ,od ul. Zamenhoffa
Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację ,poprzedzoną sygnałami od mieszkańców : o poprawę estetyki na skwerze przy rondzie Kiepury –Dekana od strony ul. Zamenhoffa . Ustawione pojemniki na śmieci stanowią odrażający wygląd tego miejsca ,zwłaszcza ,że znajdują się naprzeciw okien bloku mieszkaniowego .
Wnioskuje o zamontowanie wiaty lub innego odgrodzenia odsłaniającego nieestetyczne śmietniki . Wskazane miejsce odstrasza przechodniów, zwłaszcza ,że niejednokrotnie przy pojemnikach jest nieporządek i nie stanowi to chlubnej wizytówki naszego miasta .
Wnioskuję o podjęcie natychmiastowych działań dotyczących poprawy estetyki tego miejsca. Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.
Zdjęcia w załączeniu !!!!
Proszę o pilne zainteresowanie się tym miejscem.
02-09-2016
INTERPELACJA – ZAPYTANIE

Dotyczy:
Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie:

Mając na uwadze dbałość o estetykę naszego miasta, po raz kolejny, w trybie interpelacji wnioskuję o podjęcie działań mających na celu poprawę estetyki zielonych wałów znajdujących się przy Alei Konstytucji 3 - go Maja. Szczególnie szpecące, nieprzycięte krzewy przy takiej arterii komunikacyjnej nie przysparzają splendoru naszemu miastu. Wnioskuję o pilne zajecie się tą sprawą.
Proszę o odpowiedz na piśmie.



……………………………….
Podpis radnego
02-09-2016
Interpelacja Klub Seniora Zaborowo
INTERPELACJA – ZAPYTANIE


Dotyczy:
Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie w sprawie:


Niniejszym w trybie interpelacji składam zapytanie w imieniu mieszkańców Zaborowa, wyżej wymienieni są głęboko zainteresowani działaniami Rady Miasta nad wypracowaniem koncepcji otworzenia w ich dzielnicy Klubu Seniora, który służyłby tamtejszej społeczności senioralnej.
W śródmieściu Leszna w 4 punktach funkcjonują takie miejsca. W Zaborowie obecnie nie ma żadnego takiego klubu, a przecież miasto wpisując się w szeroko rozumianą „politykę senioralną” powinno dbać o swój pozytywny wizerunek także
i w tym obszarze. Dlatego należy ze strony władz miasta uczynić wszystko aby stworzyć miejsce, w którym seniorzy z Zaborowa mogliby się spotykać, gdzie mogliby zając się aktywizacją ruchową i społeczną. Wnioskuję o pilne zajęcie się tą sprawą.
Proszę o odpowiedź na piśmie.



        ……………………………….
          Podpis radnego


Str. 1/1
07-03-2016
Znak STOP
INTERPELACJA – ZAPYTANIE

Dotyczy: zamontowania oświetlenia  przy przejściu ulicznym.
07-03-2016
Ławeczka
INTERPELACJA – ZAPYTANIE

Dotyczy:
Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie w sprawie:
07-03-2016
Segregacja śmieci na leszczyńskich cmentarzach
INTERPELACJA – ZAPYTANIE

Dotyczy: Dlaczego segregacja śmieci nie trafiła jeszcze na leszczyńskie cmentarze?

Zgodnie z §13 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Leszna składam interpelację – zapytanie w sprawie:

13-02-2016
Koszty w oświacie
Witam Państwa serdecznie.
Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną, jestem dla Państwa dyspozycji.
Dziś zajmiemy się kwestią interpelacji odnośnie kosztów w oświacie.